Medion MD 18500

5,100,000

Trong suốt nhiều năm Medion MD 18500 luôn giữ vị thế là Robot hút bụi ưa chuộng từ công ty điện tử tiêu dùng có tiếng của Đức. Mặc dù nay đã sát nhập vào Lenovo của Trung Quốc, nhưng Medion MD 18501 vẫn được đón nhận từ đông đảo người tiêu dùng Việt Nam.

Brand:Medion